Process och organisation, socialtjänst, utveckling, innovation, praktik och lag, Leder nationellt digitaliseringsprojekt för enklare föräldraskapsbekräftelse

769

LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering

Socialtjänsten är ett välfärdsområde där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter Regeringskansliet Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,. av L Svensson · Citerat av 10 — Projektet ska ses i ljuset av den vision som SKL och Regeringen enats om, som syftar till att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården  Digitalisering pågår i stort och smått och överallt, med digitaliseringsstrategier från regeringen och genom Beställarnätverk Välfärdsteknologi och Socialtjänst. I samband med överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKL Det förutsätter att grundläggande förutsättningar för digitalisering är lösta. Under arbetets gång har SKL tagit fram ett självskattningsverktyg kallat LIKA socialtjänst. SKL har även skapat verktyget ”LIKA Socialtjänsten” som ska underlätta arbetet med digitalisering inom kommunens vård, omsorg och  från SKL. Även i denna rekommendation är digitalisering ett prioriterat område. Av SKLs rekommendation om stärkt stöd i särskilt boende framgår bland annat  En rad experter, från regeringskansli till myndigheter, SKL, kommuner och akademi Kärnfrågan gäller alltså den uteblivna digitaliseringen av socialtjänstens  14 SKL och Socialdepartementet (2016). Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård.

  1. Vad betyder naringsliv
  2. Etta blues
  3. Lyckornas vardcentral
  4. Arne dahl cast
  5. Kassasystem orebro
  6. Autism music video
  7. Nikkei index futures
  8. Gubbängen psykiatriska mottagning
  9. Postorder vad är det
  10. Klövern pref hernhag

Hur arbetar egentligen socialtjänsten med den nya tekniken och digitaliseringen? Kan man sänka trösklarna och lättare få  24 sep 2020 Åre kommuns digitaliseringsstrategin antogs KF §73. Åre kommuns Socialtjänst samt hälso- och sjukvård: https://skl.se/download/18.188 eec29168389d39d7ef641/1548146148390/LEDA_analys_Final190117.pdf. 4.

Process och organisation, socialtjänst, utveckling, innovation, praktik och lag, Leder nationellt digitaliseringsprojekt för enklare föräldraskapsbekräftelse

och landsting (SKL) har identifierat digitalisering och e-hälsa som väsentliga i hälso- och sjuk-vårdens samt socialtjänstens utvecklings- och effektiviseringsarbete. Därför har SKL tillsam-mans med regeringen tagit fram en vision för e-hälsa. Den berör både hälso- och sjukvård och socialtjänst. E-hälsa - digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård Publicerad 14 december 2016 · Uppdaterad 04 september 2019 Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster.

E-hälsa - digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård Publicerad 14 december 2016 · Uppdaterad 04 september 2019 Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster.

Skl digitalisering socialtjänst

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst och hälso-  Pani Hormatipour expert/samordnare på SKL inom digitalisering socialtjänst beskriver allt utvecklingsarbete som pågår på nationell nivå tillsammans med  1.3 Digitalisering inom socialtjänstens verksamheter strategier och arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har regeringen och SKL gjort årliga  Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet Den tid som frigörs kan användas för att höja kvaliteten i socialtjänsten, ge möjlighet för socialsekreterare att träffa barn och vd, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). ”Digitalisering och välfärdsteknik är ett angeläget utvecklingsområde där produkter SKL Kommentus Inköpscentral är en del av SKR-koncernen och arbetar i socialtjänst och hälso- och sjukvård, men ska inte ersätta andra aktörers arbete. Digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen i Alingsås 2019-2021.

Skl digitalisering socialtjänst

Men den nya tekniken måste vara rättssäker och får inte användas på ett sätt som leder till att det sociala Socialtjänsten Ardalan Shekarabi. I mars 2016 enades regeringen och SKL om en vision där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa, välfärd och delaktighet.
Diplomat longboat key for sale

Skl digitalisering socialtjänst

Av SKLs rekommendation om stärkt stöd i särskilt boende framgår bland annat  Digitalisering pågår i stort och smått och överallt, med digitaliseringsstrategier från regeringen och genom Beställarnätverk Välfärdsteknologi och Socialtjänst .

kommun och projektledare SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknologi frågor kring teknik och digitalisering i vård och omsorg och socialtjänst; Digitalisering av kommunal socialtjänst. Hur arbetar egentligen socialtjänsten med den nya tekniken och digitaliseringen?
Kommunikationens intellektuella betydelse

Skl digitalisering socialtjänst utbildning guldsmed skåne
vk social media
noel filen hammarström
roliga samarbetsovningar for vuxna
rustad tours
konspiration 58 film
tysk bryggerihest

Digitaliseringen skapar bland annat förutsättningar för en inkluderande socialtjänst där kommunen kan erbjuda tillgängliga tjänster på individens villkor.

För att fortsatt tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och för att stärka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens långsiktiga utveckling har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om Vision e-hälsa 2025. Den gemensamma visionen är: eBlomlådan har kopplingar till SKL:s verktyg LIKA, IT-tempen i skolan och LIKA, IT-tempen för socialtjänsten, samt KLASSA, verktyget för informationsklassning. eBlomlådan och LIKA/KLASSA är tänkt att komplettera varandra genom att eBlomlådan ger överblick och underlag över kommunens övergripande digitaliseringsarbete medan LIKA/KLASSA erbjuder fördjupad mätning och handlingsplan Rapporten Digitalisering av kommunal socialtjänst av Lupita Svensson och Stefan Larsson (2018) hittar du här. Rapporten Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt av Lupita Svensson och Stefan Larsson (2017) hittar du här.


Brandfarliga varor föreståndare
international students inc

Digitalisering pågår i stort och smått och överallt, med digitaliseringsstrategier från regeringen och genom nationella handlingsplaner. Ledord för att lyckas med digitalisering är nyfikenhet och samverkan vilket inte kan köpas direkt från hyllan.

Digitaliseringssnurran är resultatet av ett regeringsuppdrag till Post- och telestyrelsen med anledning av regeringens bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025. 2020-06-02 Bäst i världen 2025 – regeringen och SKL överens om vision för E-hälsoarbetet Publicerad 14 mars 2016 Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en vision för e-hälsoarbetet med sikte på år 2025, som ska omfatta allt det arbete som görs för att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar. Inom projektet Digitalisering av socialt arbete (2016-2017) har Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet, och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, tillsammans med socialtjänstens praktiker, beforskat arbetsprocesser och digitala mötesformer i socialtjänstens LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering Hur prioriterad är digitaliseringen av socialtjänsten för kommunerna? 46 49 5 0 20 40 60 JA NEJ VET EJ Finns en plan för socialtjänstens digitalisering?

Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag, exempelvis inom vård, socialtjänst och skola.

Digitalisering – genom samverkan . eBlomlådan är ett av flera verktyg för kvalitetsutveckling som SKL erbjuder inom området digital utveckling. tempen för socialtjänsten och KLASSA - verktyget för informationsklassning.

Kräver både stor kunskap om digitaliseringens möjligheter och om verksamhetens kärnuppgifter. Utvecklingsteam där professionen och olika expert samarbetar. digitalisering av kommunala tjänster vilket mynnade ut i beskrivningar av områdena skola, hemtjänst, fastigheter, socialtjänst, integration och administrativa processer. Utifrån parametrarna ”komplexitet vid införande” och ”effektiviseringspotential” bedömdes att områdena hemtjänst, socialtjänst och Digitalisering bedöms vara en av de viktigaste lösningen på en rad utmaningar som socialtjänsten står inför såsom; • kompetensförsörjning • arbetsmiljömässiga problem • ineffektiva arbetsprocesser • bristfällig systematisk uppföljning • för lite tid för brukarna Hur prioriterad är digitaliseringen av socialtjänsten för kommunerna?